Πρόσκληση στην 9η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (30-05-2018)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

 Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Αξιολόγηση αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. (κ. Ντεντάκης)
  2. Ανακήρυξη κατοχής ΜΔΕ
  3. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  4. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα
  5. Άδειες Απουσίας
  6. Αίτημα Καθηγητή κ. Χρυσικόπουλου (έξοδα δημοσίευσης εργασίας).
  7. Αίτηση μετάταξης μέλους ΕΔΙΠ της Σχολής.
  8. Άλλα Θέματα (ΟΜΕΑ, ΑΔΙΠ)                                  

 

  Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης