Πρόσκληση στην 11η Γενική Συνέλευση Σχολής ΜΗΠΕΡ (06-09-2017) [Ορθή Επανάληψη]

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΓΣ Σχολής ΜΗΠΕΡ

 

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 11ηΣυνεδρίαση(ακαδ. έτος 2017-18) της Γενικής Συνέλευσηςτης Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

Α)  Μεταπτυχιακά Θέματα

 1. Ανακήρυξη Διδακτόρων (Παπαδάκη Δήμητρα-Serfozo Norbert)
 2. Αξιολόγηση/επιλογή υποψηφίων για εισαγωγή (ακαδ. έτος 2017-18) στο ΠΜΣ (ΜΔΕ)
 3. Ανακήρυξη κατόχων ΜΔΕ.
 4. Αξιολόγηση αιτήσεων εκπόνησης Διδακτορ. Διατριβής (κ.κ. Σαβιολάκης-Μαλανδράκης)
 5. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 6. Ορισμός Νέου Δ/ντή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 7. Θέμα Επιτηρήσεων.

Β) Προπτυχιακά Θέματα

 1. Αίτηση Εξέλιξης  κ. Παρανυχιανάκη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
 2. Οριστικοποίηση Αναθέσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-18
 3. Καθορισμός Γνωστικού αντικειμένου μελών ΕΔΙΠ.
 4. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 5. Άδειες Απουσίας
 6. Άλλα Θέματα

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς