ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 26η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2019-20) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

Περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 25η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2019-20) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

Περισσότερα

Πράξη Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 18/12-09-2019

Περισσότερα

Πράξη Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 15/10-09-2019

Περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 24η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

Περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 24η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

Περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τον Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην ΔΗΜΟΣΙΑ Συνεδρίαση ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 23η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της Συνέλευσης Τμήματος της...

Περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 22η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

Περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

Περισσότερα