"Αξιοποίηση στερεών υπολειμμάτων ζυθοποιίας στην παραγωγή μεθανίου και βιοεξανθρακώματος"

Περισσότερα

"Βιοαποδόμηση μικροπλαστικών (pellets) πολυστυρενίου (PS) και πολυπροπυλενίου (PP) μετά από ακτινοβόληση UV σε μικρόκοσμους θαλάσσιου περιβάλλοντος"

Περισσότερα

"Παρουσία πολυανθεκτικών βακτηρίων σε αντιβιοτικά στα υγρά απόβλητα κι έλεγχος αδρανοποίησης τους με την οζόνωση ως μέθοδο απολύμανσης"

Περισσότερα

"Βέλτιστη προσθήκη πολυμερών επίπλευσης για την επεξεργασία αστικών λυμάτων"

Περισσότερα

"Μελέτη αποτελεσματικότητας τεχνητού υγροβιότοπου με αλόφυτα για την απομάκρυνση Cd, Ni και Zn από αστικά λύματα"

Περισσότερα

"Σύνθεση οξειδίου του γραφενίου και αναγωγή του με διάφορα αναγωγικά αντιδραστήρια"

Περισσότερα

"Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πλαστικών από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εφαρμογή τους στην παρασκευή τσιμεντοκονιάματος"

Περισσότερα

"Καταλυτική υδρογόνωση του CO2 σε υποστηριγμένους καταλύτες Ni και Ru"

Περισσότερα

"Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης των δυναμικών δονήσεων σε σιδηροδρομικά επιχώματα"

Περισσότερα

"Βιοοικονομία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: Βιβλιομετρική ανάλυση με χρήση δικτύων"

Περισσότερα