"Κινητικότητα γηγενούς χρωμίου στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ασωπού"

περισσότερα

Τρίτη 5/6/2018 και Πέμπτη 7/6/2018 στις 14:00

περισσότερα

"Green Port: Upgrading of the energy performance of small ports, the case of Rethymno"

περισσότερα

"A GIS-based Analytical Hierarchy Process (AHP) approach for the sustainable siting of renewable energy installations: The case study of the Regional...

περισσότερα

"Παραμετρική Ανάλυση Υλικών Αλλαγής Φάσης για Αποθήκευση Θερμότητας σε Κτίρια και Κατασκευές"

περισσότερα

"Ενεργειακή Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων στην Ελλάδα"

περισσότερα

"Αξιοποίηση του GreenZyme® για αποκατάσταση πορώδους μέσου ρυπασμένου από το αεροπορικό καύσιμο JP-5"

περισσότερα

"Φωτοχημική διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας Φλουκοναζόλης σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η202 και S2O8-2"

περισσότερα

"Μοντελοποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής Ταυρωνίτη"

περισσότερα

"Πλαίσιο ανάλυσης ανεκτικότητας (resilience) σε φυσικές καταστροφές νησιωτικών περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου. Αξιολόγηση της νήσου Κρήτης"

περισσότερα