"Εκτίμηση τρωτότητας του υδροφορέα της λεκάνης Μοιρών, Ηρακλείου Κρήτης, με χρήση της μεθόδου DRASTIC-LU"

περισσότερα

"Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βυρσοδεψείο με οξείδωση Photo Fenton"

περισσότερα

"Φωτοκαταλυτική διάσπασης των φαρμακευτικών ουσιών SSRIs σε υδατικά διαλύματα"

περισσότερα

"Η επίδραση βιοεξανθρακώματος (biochar) από οργανικά παραπροϊόντα στις καλλιέργειες Lolium perenne L. και Zea Mays L."

περισσότερα

"Βέλτιστος σχεδιασμός αναχαίτησης της υφαλμύρισης με χρήση μοντέλων προσομοίωσης, βελτιστοποίησης και MATLAB – Εφαρμογή πεδίου στην περιοχή Τροιζήνα...

περισσότερα

"Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Στην Ευρύτερη Περιοχή Της Αθήνας"

περισσότερα

"Διαχείριση υδατικών πόρων λεκανών απορροής Πλατύ και Φανερωμένης"

περισσότερα

"Στατιστική διερεύνηση ασφάλειας και υγιεινής Ελληνικών επιχειρήσεων: τάσεις, προοπτικές και προτάσεις "

περισσότερα

"Κινητικότητα γηγενούς χρωμίου στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ασωπού"

περισσότερα

Τρίτη 5/6/2018 και Πέμπτη 7/6/2018 στις 14:00

περισσότερα