με θέμα: «Ανάπτυξη και παραγωγή επιφανειοδραστικών ουσιών από μικροβιακές κοινότητες της Ανατολικής Μεσογείου κατά την αποικοδόμηση υδρογονανθράκων »…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Ισοζύγια μάζας και ενέργειας του καινοτομικού συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης βιοστερεών με τη μέθοδο της αεριοποίησης»

Δευτέρα 12…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Μικροπλαστικά σε ελληνικά μαγειρικά αλάτια»

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Νi-Ir και Ni»

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 12:30…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Αδρανοποίηση δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης στο νερό με χλωρίωση και φωτοκατάλυση»

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 10:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Επίδραση της φύσης του φορέα, του μετάλλου και του μεγέθους των μεταλλικών σωματιδίων στην καταλυτική συμπεριφορά για την αντίδραση…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Εφαρμογή ημιπερατών φωτοβολταϊκών σε γραφεία και ανάλυση ενεργειακών αναγκών σε φωτισμό»

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα12:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Χωρική κατανομή φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλεϊδίων σε εδάφη της Ελλάδας.»

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 12:00 . Zoom link:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΣΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Πέμπτη 27 Αυγούστο 2020, Ώρα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Αριθμητική διερεύνηση της μακροχρόνιας επίδρασης της διάβρωσης στη σεισμική τρωτότητα γεφυρών οπλισμένου σκυροδέματος»

Τρίτη18 Αυγούστου…

Διαβάστε περισσότερα