με θέμα: «ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ»

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 11:30 Αίθουσα: Κ2.Α11

 

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση παρουσία οξειδωτικών αντιδραστηρίων»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 13:00…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα «Παραγωγή Τροποποιημένων με KMnO4 Βιοεξανθρακωμάτων για την Απομάκρυνση Ni(II) και Αs(V) από υδατικά διαλύματα.»

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020,…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα «ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: …

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα «Χρήση σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης για την απομάκρυνση ελαιώδους φάσης από αστικά λύματα»

 

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 12:00…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα «Μοντελοποίηση της γήρανσης πλαστικών υμενίων τύπου LDPE, PP και PET μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία σε θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον» …

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα «Παρακολούθηση παράκτιας διάβρωσης με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Εφαρμογή στην παραλία Βάρκιζας, Αττικής»

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα «Μετατροπή της ενεργούς ιλύος σε στερεό καύσιμο με χρήση πυρόλυσης και πλύσης»

 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

 

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα « ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟY ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΙΤΗ»

 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

 

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα «Χαρακτηρισμός πισσώδους αποβλήτου από διυλιστήριο πετρελαίου»

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου Ώρα: 11:00 Αίθουσα: K1.119 - Aίθουσα Συνεδριάσεων …

Διαβάστε περισσότερα