με θέμα: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΙΠΕΡΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (BIPV) ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

Δευτέρα 20…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Αλληλέπιδραση νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου με μοντμοριλλονίτη»

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, Ώρα: 13:45 – 15:30 Link:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2) ΣΤΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ (FA) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΜΜΟΥ, ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 …

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας για τη λειτουργία μικροδικτύων με αξιοποίηση τεχνικών απόκρισης ζήτησης

Τετάρτη 1 Απριλίου 2020, Ώρα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: « Γεωστατιστική Aνάλυση δεδομένων στάθμης υδροφορέα στο Yδατικό Διαμέρισμα Κρήτης»

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Μελέτη της ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου σε διμεταλλικούς καταλύτες με βάση το Ru-Ni»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 12:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: « Σύζευξη τεχνολογιών τεχνητών υγροβιοτόπων και νανοφυσαλίδων αέρα για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020,…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην υδρολογία και γεωχημεία της Κρήτης και αξιολόγηση της αβεβαιότητας των προβλέψεων»

 

Παρασκευή 21…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ»

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 11:30 Αίθουσα: Κ2.Α11

 

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση παρουσία οξειδωτικών αντιδραστηρίων»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 13:00…

Διαβάστε περισσότερα