"Παραγωγή βιοαερίου από βιοστερεά μικροκοσκίνησης σε αναερόβιους χωνευτές ακινητοποιημένης βιομάζας - Η επίδραση των φορέων ακινητοποίησης"

περισσότερα

"Επεξεργασία υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων (ΜDF)"

περισσότερα

"Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής του υδροφορέα Αποκόρωνα Χανίων - Κλιματικά σενάρια"

περισσότερα

"Aξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε νησιώτικο σύστημα. Εφαρμογή στην Κρήτη"

περισσότερα

"Ολοκληρωμένη επεξεργασία αποβλήτων κλωστοϋφαντουργίας με χημικές και βιολογικές διεργασίες σε MBBR σύστημα"

περισσότερα

"Βελτιστοποίηση της δυναμικής απόκρισης δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου"

περισσότερα

"Εισάγοντας περιβαλλοντικές παραμέτρους, εργαλεία και μεθοδολογία για βιοκλιματικό σχεδιασμό ελεύθερων αστικών χώρων για το Μεσογειακό κλίμα"

περισσότερα

"Επαναχρησιμοποίηση νερού και η Κοινωνική αποδοχή του»"

περισσότερα

"Προσδιορισμός νιτρορύπανσης υπόγειων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού με χρήση ANNs"

περισσότερα

"Εκτίμηση του Ποσοστού Εδαφικής Διάβρωσης στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, με χρήση τεχνολογιών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων...

περισσότερα