"Βέλτιστος σχεδιασμός με χρήση προσομοίωσης των αντλήσεων στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων"

περισσότερα

"Περιγραφή τοπογραφικών οργάνων για τη μέτρηση μηκών, γωνιών και υψομέτρων"

περισσότερα

"Αξιολόγηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη Μεσόγειο με την ενσωμάτωση των απόψεων των εμπλεκόμενων μερών μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης...

περισσότερα

"Διεργασίες αναερόβιας αναγωγικής αφαλογόνωσης σε καλλιέργειες εμπλουτισμού από θαλάσσια ιζήματα της λιμνοθάλασσας της Βενετίας"

περισσότερα

"Εκτίμηση και Μοντελοποίηση Διασποράς Εκπομπών από τη Δραστηριότητα των Αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο των Χανίων"

περισσότερα

"Μελέτη επίδρασης του οξειδίου του γραφενίου στη συμμεταφορά βιοκολλοειδών σε κορεσμένα πορώδη μέσα"

περισσότερα

"Απομάκρυνση Βαρέων Μετάλλων από Επεξεργασμένα Λύματα με Τεχνητούς Υγροβιότοπους"

περισσότερα

"Αξιοποίηση στερεών υπολειμμάτων ζυθοποιίας στην παραγωγή μεθανίου και βιοεξανθρακώματος"

περισσότερα

"Βιοαποδόμηση μικροπλαστικών (pellets) πολυστυρενίου (PS) και πολυπροπυλενίου (PP) μετά από ακτινοβόληση UV σε μικρόκοσμους θαλάσσιου περιβάλλοντος"

περισσότερα

"Παρουσία πολυανθεκτικών βακτηρίων σε αντιβιοτικά στα υγρά απόβλητα κι έλεγχος αδρανοποίησης τους με την οζόνωση ως μέθοδο απολύμανσης"

περισσότερα