"Παραμετρική Ανάλυση Υλικών Αλλαγής Φάσης για Αποθήκευση Θερμότητας σε Κτίρια και Κατασκευές"

Διαβάστε περισσότερα

"Ενεργειακή Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων στην Ελλάδα"

Διαβάστε περισσότερα

"Αξιοποίηση του GreenZyme® για αποκατάσταση πορώδους μέσου ρυπασμένου από το αεροπορικό καύσιμο JP-5"

Διαβάστε περισσότερα

"Φωτοχημική διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας Φλουκοναζόλης σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η202 και S2O8-2"

Διαβάστε περισσότερα

"Μοντελοποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής Ταυρωνίτη"

Διαβάστε περισσότερα

"Πλαίσιο ανάλυσης ανεκτικότητας (resilience) σε φυσικές καταστροφές νησιωτικών περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου. Αξιολόγηση της νήσου Κρήτης"

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ρόλος της οργανικής ουσίας στη δομή και στην ποιότητα του εδάφους"

Διαβάστε περισσότερα

"Η συμβολή του AutoCAD στην επιστήμη του μηχανικού περιβάλλοντος"

Διαβάστε περισσότερα

"Τεχνοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας των κεντρικών αντλιοστασίων πόσιμου νερού και λυμάτων του Δήμου Ρεθύμνου"

Διαβάστε περισσότερα

"Αξιολόγηση της ηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς φωτοβολταϊκού με χρήση υλικών αλλαγής φάσης"

Διαβάστε περισσότερα