"Παραγωγή υδρογόνου με αναμόρφωση του προπανίου με ατμό με χρήση κατάλληλων καταλυτικών συστημάτων"

Περισσότερα

"Ανάλυση οργανοχλωριωμένων φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε δείγματα νερού και προϊόντων φρούτων με χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης με υπερκείμενη...

Περισσότερα

"Η επίδραση της πίεσης στην αποδοτικότητα των διασκορπιστικών Corexit για χρήση σε διαρροές πετρελαιοειδών σε μεγάλα βάθη"

Περισσότερα

"Αποδοτικότητα (βιο)τασιενεργών ουσιών στη διασπορά πετρελαίου υπό συνθήκες υψηλής πίεσης"

Περισσότερα

"Ανάλυση βιωσιμότητας της εισαγωγής ηλεκτρικών λεωφορείων σε μια Μεσογειακή πόλη: Εξέταση της περίπτωσης για την πόλη του Ρεθύμνου, στην Κρήτη"

Περισσότερα

"Μικροβιολογική ανάλυση και έλεγχος ποιότητας σε δείγματα θαλασσινού νερού και άμμου από παραλίες του νομού Χανίων"

Περισσότερα

"Μελέτη του Φυσιολογικού Ρόλου της 4-Υδροξυλάσης της Προλίνης Κατά την Ωρίμανση του Καρπού της Τομάτας"

Περισσότερα

"Πειραματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μεταφορικό φόρτο σε αστικό περιβάλλον"

Περισσότερα

"Ανάλυση απόδοσης θερμοηλεκτρικών διατάξεων για θέρμανση και ψύξη κτηρίων"

Περισσότερα

"Απόδοση Διασποράς πετρελαίου σε συνθήκες υψηλής πίεσης"

Περισσότερα