Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

με θέμα: «Έξυπνα συστήματα φυσικού φωτισμού. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση σωλήνων φυσικού φωτισμού με τεχνητό φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συστήματα έξυπνου ελέγχου»

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, Ώρα: 12:00

Αίθουσα: ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ , tuc-gr.zoom.us/j/84473894834

 

Meeting ID: 844 7389 4834

Password: 026749

 

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

με θέμα: «Έξυπνα συστήματα φυσικού φωτισμού. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση σωλήνων φυσικού φωτισμού με τεχνητό φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συστήματα έξυπνου ελέγχου»

Τετάρτη  10 Μαρτίου 2021, Ώρα: 12:00

Αίθουσα:   ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ , tuc-gr.zoom.us/j/84473894834

 

Meeting ID: 844 7389 4834

Password: 026749

 

 

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά

 

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά (Πολυτεχνείο Κρήτης)

2 Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος (Πολυτεχνείο Κρήτης)

3 Καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

4 Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

5 Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

6 Καθηγητής Άρης Τσαγκρασούλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

7 Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαργαρίτα Ασημακοπούλου  (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 Περίληψη:

 

Οι φωτοσωλήνες αποτελούν καινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού που μπορούν να μεταφέρουν το φως από την οροφή ή τις όψεις του κτιρίου, μέσω σωλήνων υψηλής ανακλαστικότητας, για μεγάλες αποστάσεις, και να προσφέρουν φυσικό φως σε χώρους που υπό άλλες συνθήκες δε θα είχαν πρόσβαση σε αυτό. Η διδακτορική αυτή διατριβή διερευνά την φωτιστική και ενεργειακή απόδοση φωτοσωλήνων, που συνδυάζονται με Διόδους Εκπομπής Φωτός (LEDs) και έξυπνα συστήματα ελέγχου, στις συνθήκες της Ελλάδας. Θεωρητικά μοντέλα υπολογισμού της φωτιστικής απόδοσης των φωτοσωλήνων και αποτελέσματα προσομοιώσεων συγκρίνονται με πειραματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε περίοδο 7 μηνών. Τα πειραματικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μεθοδολογίας που επιτρέπει τον υπολογισμό της μέσης εσωτερικής Φωτεινότητας από το φωτοσωλήνα στο επίπεδο αναφοράς, με ανεξάρτητη μεταβλητή την εξωτερική Φωτεινότητα και το δείκτη αιθριότητας της διάχυτης ακτινοβολίας. Πρότυπη μεθοδολογία αναπτύχθηκε και για τη χρησιμοποιούμενη ισχύ του συστήματος τεχνητού φωτισμού, για το σύνολο της πειραματικής περιόδου και επί μέρους για κάθε μήνα, με ανεξάρτητες μεταβλητές την εξωτερική Φωτεινότητα, τη θέση του ήλιου (αζιμούθιο και γωνία ύψους) και το δείκτη αιθριότητας της διάχυτης ακτινοβολίας.