Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Νικόλαου Ευσταθίου

με θέμα: «Φωτοχημικός σχηματισμός θειικών ρίζων για τη διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας sertraline στην υδατική φάση»

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: Link Zoom Meeting : us05web.zoom.us/j/6781818257.

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ.  Νικόλαου  Ευσταθίου

με θέμα:  «Φωτοχημικός σχηματισμός θειικών ρίζων για τη διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας sertraline στην υδατική φάση»

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:  Link Zoom Meeting : https://us05web.zoom.us/j/6781818257?pwd=VDZVR2x4M2NXc3pxam5IN2NLSIc5Zz09.

Εξεταστική Επιτροπή

 

1 Επ.Καθηγητής Νίκος Ξεκουκουλωτάκης (επιβλέπων)

2 Επ.καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου

3 Δρ. Κωνσταντίνα Τυροβολά-ΕΔΙΠ

 Περίληψη:

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την έμμεση φωτόλυση σε υδατικά διαλύματα του αντικαταθλιπτικού φαρμάκου sertraline. Η χημική ουσία αυτή, γνωστή με την εμπορική ονομασία Zoloft, ανήκει στην κατηγορία επιλεκτικού αναστολέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI). Το συγκεκριμένο πείραμα πραγματοποιήθηκε κάτω από την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας (UVC ακτινοβολία) και παρουσία  χημικού οξειδωτικού αντιδραστηρίου Sodium Persulfate (Na2S2O8).

    Τα πειράματα έλαβαν χώρο σε ειδικό ποτήρι ζέσεως χωρητικότητας 2 L, τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. Στο εσωτερικό του ποτηριού ζέσεως ήταν τοποθετημένη, μέσα σε κατάλληλο δοχείο χαλαζία, λάμπα υδραργύρου χαμηλής πίεσης. Το ποτήρι ζέσεως βρισκόταν πάνω σε μαγνητικό αναδευτήρα, με στόχο να επιτευχθεί η ανάδευση του διαλύματος. Επίσης, τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (23-25 οC), pH=7 και το διάλυμα βρισκόταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Δείγματα λαμβάνονταν για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής συγκέντρωσης της sertraline.

    Για την μελέτη της έμμεσης φωτόλυσης της sertraline πραγματοποιήθηκαν πειράματα παρουσία του χημικού οξειδωτικού αντιδραστηρίου Sodium Persulfate (S2O82-), με εύρος συγκεντρώσεων οξειδωτικού από 0.5 mmol/L έως 20 mmol/L. Διαπιστώθηκε ότι, ο ρυθμός της φωτοχημικής διάσπασης της sertraline αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του οξειδωτικού μέχρι την συγκέντρωση 20 mmol/L, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη τιμή της σταθεράς kobs. Τέλος, βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της sertraline μειώνεται εκθετικά οπότε η φωτοχημική διάσπαση φαίνεται να ακολουθεί κινητική ψευδο-πρώτης τάξη