Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Εμμανουήλ Βήχου

με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ»

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, Ώρα: 10:30 Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/97737582256

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Εμμανουήλ Βήχου

με θέμα:  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ»

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, Ώρα: 10:30 Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/97737582256?pwd=aUdhWnRqYVc1VXlHOGpsTXRhRjRuQT09

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής          Θεοχάρης Τσούτσος (επιβλέπων)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια       Διονυσία Κολοκοτσά
  • Καθηγητής         Μιχάλης Λαζαρίδης,

Περίληψη:

Η ενεργειακή αναβάθμιση των λιμένων και κατ’ επέκταση η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξής τους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στόχο παγκοσμίως, καθώς η συνεχής και ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, αλλά και η ανάγκη διατήρησης ή/και βελτίωσης του τρέχοντος επιπέδου της εμπορικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα σ’ αυτά, επιτάσσουν την υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί πως η προσδοκώμενη εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, θα επιτευχθεί συνυπολογίζοντας τους τομείς της οικονομικής ευφορίας και της κοινωνικής αποδοχής.

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε το εγχείρημα τροποποίησης ενός συμβατικού λιμένος, ο οποίος βασίζεται στη χρήση παρωχημένων τεχνολογιών, σε ένα εκσυγχρονισμένο λιμένα, με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, παρέχοντας τη δυνατότητα να λειτουργήσει ενεργειακά ανεξάρτητος από το τοπικό δίκτυο. Κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης των τρεχουσών στρατηγικών, των τεχνολογικών χρήσεων, των πηγών ενέργειας, αλλά και προτεινόμενων εναλλακτικών καυσίμων και συστημάτων διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας, εξετάστηκαν 9 διαφορετικά μοντελοποιημένα σενάρια με χρήση κατάλληλου λογισμικού βελτιστοποίησης. Οι κυριότερες ρυθμιστικές παράμετροι που αξιοποιήθηκαν  αφορούν την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά πλαίσια και ανεμογεννήτριες, την αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) και το συνυπολογισμό του ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Net-Metering).

Μέσω διεξαγωγής ανάλυσης και σύγκρισης των παραχθέντων συστημάτων, απεφάνθη πως το ισχύον σύστημα δε συνάδει με την τεχνολογική πρόοδο και τις ανάγκες της εποχής και χρίζει ανακαίνισης. Κατόπιν, προκρίθηκε η βέλτιστη λύση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης του λιμένα μελέτης, λαμβάνοντας υπόψιν  πραγματικά δεδομένα ενεργειακών καταναλώσεων καθώς και τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Συγκεκριμένα, απεδείχθη πως το βέλτιστο προκριθέν σενάριο επιφέρει πλήρη εξάλειψη των εκπομπών αέριων ρύπων που οφείλονται στη λειτουργία του λιμένα, ενώ παράλληλα προκύπτει μείωση του ισοδύναμου κόστους ενέργειας της τάξεως του 47%. Τέλος, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν εξετάζονται στην παρούσα έρευνα και προτείνεται η δοκιμή τους σε μελλοντικά παρόμοια εγχειρήματα.