Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Δήμητρας Τζανέτου

με θέμα: «Βελτιστοποίηση συνθηκών για την ανάλυση πτητικού προφίλ γαλακτοκομικών προϊόντων με μικροεκχύλιση, υπό συνθήκες κενού»

 

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

 

Link: tuc-gr.zoom.us/j/86453248666

 

Meeting ID: 864 5324 8666

 

Password: 880336

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας  Δήμητρας Τζανέτου 

με θέμα:  «Βελτιστοποίηση συνθηκών για την ανάλυση πτητικού προφίλ γαλακτοκομικών προϊόντων με μικροεκχύλιση, υπό συνθήκες κενού»

Τρίτη  16 Φεβρουαρίου 2021, Ώρα: 12:00 Αίθουσα:  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

Link: https://tuc-gr.zoom.us/j/86453248666?pwd=TnRZUVRnR2ZpMER2czR1VWpKKy9ldz09

Meeting ID: 864 5324 8666

Password: 880336

Εξεταστική Επιτροπή

  1. Ελευθερία Ψυλλάκη – Καθηγήτρια (επιβλέπουσα)
  1. Καλογεράκης Νικόλαος -Καθηγητής
  2. Δανάη Βενιέρη - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περίληψη:

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με την ανάλυση ποικίλων τροφίμων, μέσα από ένα πιο οικολογικό πρίσμα. Πιο συγκεκριμένα, ο ποιοτικός έλεγχος γαλακτοκομικών προϊόντων, ως προς το άρωμα και τη γεύση τους, αδιαμφισβήτητα διεγείρει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς η αυξανόμενη ρύπανση του περιβάλλοντος έχει άμεσο αντίκτυπο στην αυθεντικότητά τους.

Έτσι, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας θεωρήθηκε η βελτιστοποίηση συνθηκών για την ποιοτική ανάλυση του πτητικού προφίλ της παρμεζάνας, με τη χρήση δύο μεθόδων μικροεκχύλισης.

Το πρώτο σκέλος της συγκεκριμένης διατριβής περιλαμβάνει το διαχωρισμό και την προσρόφηση των συστατικών με τη μέθοδο της μικροεκχύλισης λεπτού φιλμ (ThinFilm MicroExtraction, TFME) και έπειτα, με την τεχνική μικροεκχύλισης στερεής φάσης, στον υπερκείμενο χώρο (HeadSpace Solid Phase MicroExtraction, HSSPME). Το βασικό πλεονέκτημα των προαναφερθέντων μεθόδων είναι ότι δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με οργανικούς διαλύτες και εμφανίζουν ευελιξία, ανάλογα με το είδος των ενώσεων που εξετάζονται.

Οι παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν η θερμοκρασία (4 °C και 50 °C), ο χρόνος εκχύλισης (20, 30 και 40 λεπτά) και η πίεση (μειωμένη και ατμοσφαιρική), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία.

Το δεύτερο σκέλος αποτελεί την σύγκριση των δύο μεθόδων, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους.

Με βάση τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι, οι βέλτιστες συνθήκες για την ταυτοποίηση των εξεταζόμενων ενώσεων ήταν ο συνδυασμός μειωμένης πίεσης (vac) και υψηλής θερμοκρασίας  (50 °C). Η μείωση της πίεσης οδηγεί στην αύξηση της κινητικής, κυρίως των ημι-πτητικών ενώσεων και μειώνει την αντίσταση στην μεταφορά μάζας των ενώσεων από την στερεή στην αέρια φάση, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνει τον συντελεστή διάχυσης και έχει σαν αποτέλεσμα, την αύξηση της ταχύτητας εκχύλισης του αναλύτη.

Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι στα περισσότερα πειράματα, ο πιο αποτελεσματικός χρόνος εκχύλισης ήταν τα 40 λεπτά. Με την αύξηση του χρόνου εκχύλισης αυξανόταν και η απόκριση των ενώσεων στον αέριο χρωματογράφο, συμπεραίνοντας έτσι, ότι πριν τα 40 λεπτά, δεν έχει επέλθει η ισορροπία.

Σε γενικές γραμμές, ήταν εμφανές ότι η πιο αξιέπαινη τεχνική ήταν η vac-TFME, καθώς ταυτοποίησε τις τριπλάσιες ενώσεις στους 50 °C, σε σύγκριση με την vac-HSSPME. Επιπροσθέτως, εντύπωση προκαλεί ότι, με την χρήση της vac-TFME πραγματοποιήθηκε ανίχνευση πτητικών και ημι-πτητικών συστατικών, ακόμα και στους 4 °C, ενώ γενικά, σε χαμηλές θερμοκρασίες η εκχύλιση των ενώσεων από το δείγμα, καθίσταται πιο απαιτητική.