Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Αγγελή Παναγιώτη

με θέμα: «Φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση παρουσία οξειδωτικών αντιδραστηρίων»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ3.Α17

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Αγγελή Παναγιώτη

με θέμα:    «Φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση παρουσία οξειδωτικών αντιδραστηρίων»

 

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ3.Α17

Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρος Καθηγητής  Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος(επιβλέπων)
  • Καθηγητής  Γεντεκάκης Ιωάννης
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου                                                        

Περίληψη:

 

Το νερό αποτελεί το βασικότερο στοιχείο για την ανάπτυξη και τη διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, το νερό επιβαρύνεται ανελλιπώς με οργανικούς και ανόργανους ρύπους. Συνεπώς, πέραν της σωστής διαχείρισης των ήδη υπαρχόντων αποθεμάτων, η επεξεργασία και η επαναχρησιμοποίηση του, καθίστανται απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι συμβατικές μέθοδοι επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων έχει βρεθεί πως είναι αναποτελεσματικές ως προς την απομάκρυνση διαφόρων βλαβερών, τοξικών ή μη βιοαποικοδομήσιμων οργανικών ουσιών. Αυτό καθιστά επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας, ικανών να απομακρύνουν τους παραπάνω ρύπους.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της φωτοκαταλυτικής διάσπασης της ουσίας ακυκλοβίρης (acyclovir) σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας UV-A, και χρήση διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) ως φωτοκαταλυτικού μέσου.

Τα πειράματα που διεξήχθησαν χωρίζονται σε τρείς ομάδες. Στην πρώτη ομάδα έγινε μια προσπάθεια να εξακριβώσουμε την επιρροή της αρχικής συγκέντρωσης της ακυκλοβίρης στην διάσπασή της. Στην δεύτερη ομάδα ερευνήθηκε η επιρροή της έντασης της ακτινοβολίας στη διάσπαση της ουσίας. Tέλος, μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης υπερθειικό νάτριο (sodium persulfate) στην διάσπαση της ακυκλοβίρης.