Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Τσολακίδη Κωνσταντίνου

με θέμα «Χρήση σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης για την απομάκρυνση ελαιώδους φάσης από αστικά λύματα»

 

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ3.Α17

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ.  Τσολακίδη Κωνσταντίνου

19/09/2019

με θέμα   «Χρήση σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης για την απομάκρυνση ελαιώδους φάσης από αστικά λύματα»

 

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ3.Α17

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (επιβλέπων)
  • Αναπληρωτής Καθηγητής  Γκίκας Πέτρος
  • Αναπληρωτής Καθηγητής    Παρανυχιανάκης Νικόλαος

Περίληψη:

 

Στις μέρες μας, η μόλυνση των υδάτων από ελαιώδη λύματα αυξάνεται παγκοσμίως και πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της ποιότητας του νερού. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από οικισμούς συνήθως περιέχουν ένα μίγμα από νερό βροχής, νερό που περιέχει πετρέλαιο, λάσπη από γεωτρήσεις, καθώς και νερό από αποχετεύσεις, χημικά υπολείμματα κ.α.  Τα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν απόβλητα που προκύπτουν από τις κύριες μονάδες παραγωγής διυλιστηρίων, καθώς επίσης και από τις μονάδες βοηθητικών παροχών, εξυδατώσεις δεξαμενών, έρμα και πετρελαιοειδή κατάλοιπα καθαρισμού δεξαμενόπλοιων, υγρά απόβλητα του σταθμού φόρτωσης και του λιμένα, όμβρια ύδατα από τις μονάδες και την περιοχή των δεξαμενών (αναχώματα - λεκάνες κατακράτησης) διυλιστηρίων.

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές για τον καθαρισμό και την ανανέωση του νερού για εναπόθεσή του στη θάλασσα ή για γεωργικούς σκοπούς, αλλά με περιορισμούς. Μεταξύ αυτών των τεχνικών, η τεχνολογία μεμβράνης υποσχέθηκε να λύσει τα προβλήματα.

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εξελιγμένη τεχνολογία μεμβρανών για επεξεργασία λυμάτων θαλασσινού νερού, αλλά και ελαιώδων λυμάτων. Συγκεκριμένα συγκρίνεται και ερευνάται η ροή του διηθήματος που συνδέεται με τη θερμοκρασία, πίεσης και εγκάρσιας ροής της μιας σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης, καθώς και οι τελικές συγκεντρώσεις του επεξεργασμένου θαλασσινού νερού.

Οι πειραματικές δοκιμές διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο του Stavanger της Νορβηγίας με χρήση κεραμικής μεμβράνης τύπου MF Al2O3, με προμηθευτή την εταιρία Atech Innovations.