Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Ρομπίνας Παυλίδου

«Επαναχρησιμοποίηση νερού στη Κύπρο: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές»

με θέμα «Επαναχρησιμοποίηση νερού στη Κύπρο: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές»

Παρασκευή  4 Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: Κ3.Α17

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Γκίκας (Επιβλέπων)
  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης
  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος

Περίληψη:

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υπάρχουσα κατάσταση της Κύπρου που αφορά την επαναχρησιμοποίηση νερού και οι προοπτικές που υπάρχουν στο μέλλον. Σκοπός της επαναχρησιμοποίησης είναι η παραγωγή σταθερών ποσοτήτων νερού ανεξάρτητα από το πρόβλημα της λειψυδρίας, λόγω της ξηρασίας από την συνεχή ανομβρία, της ρύπανσης υδάτων και της ακαταλόγιστης χρήσης του νερού από τον άνθρωπο.

 

Στην εργασία παρουσιάζεται η σημασία της επαναχρησιμοποίησης νερού και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε μια χώρα με ελλειμματικό ισοζύγιο νερού. Το επαναχρησιμοποιημένο νερό μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών του νησιού και να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εφαρμογές, όπως σε αστική χρήση για πότισμα κήπων, για άρδευση γεωργικών περιοχών, για βιομηχανική χρήση, για εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων κλπ. Για να επιτευχθεί η επαναχρησιμοποίηση νερού προηγείται η πρωτοβάθμια επεξεργασία για απομάκρυνση στερεών ως πρωτοβάθμια ιλύ και δευτεροβάθμια επεξεργασία για απομάκρυνση βιολογικού φορτίου. Ακολουθεί τριτοβάθμια επεξεργασία για απομάκρυνση χημικών στοιχείων και οργανικών ουσιών και απολύμανση για την χρήση του νερού σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που βασίζεται στην μείωση ρύπανσης των υδάτων.

 

Η επαναχρησιμοποίηση νερού καλύπτει το 80% των αναγκών του νησιού. Συμπεριλαμβάνει κυρίως την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, με δυναμικότητα 220.000 m3/day, ενώ μελλοντικά θα φτάσει τα 255.000 m3/day και την επεξεργασία λυμάτων από την οποία παράγονται 63.000.000 m3/year και μέχρι το 2025 προβλέπεται να φτάσουν τα 82.000.000 m3/year. Επίσης, για την αύξηση παραγωγής και χρήσης ανακτώμενου νερού προτείνεται ο σχεδιασμός περισσότερων αποκεντρωμένων συστημάτων και η ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των λυμάτων, για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφαλή χρήση νερού. Ακόμα, συνιστάται η μείωση της τιμής του νερού που ανακτάται.

 

Συμπερασματικά, η επαναχρησιμοποίηση νερού προσφέρει πολλά οφέλη τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνία της Κύπρου και με την πάροδο των χρόνων, χάρη στη σωστή ενημέρωση και επιβεβαίωση του καταναλωτή για την ασφαλή χρήση του αυξάνεται η αποδοχή και η κάλυψη σημαντικών αναγκών.