Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Αικατερίνης Τζίφα

« Μικροβιακή απόκριση στο σχηματισμό ‘’θαλάσσιου χιονιού’’ μετά από πετρελαϊκή ρύπανση και εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης»

με θέμα « Μικροβιακή απόκριση στο σχηματισμό ‘’θαλάσσιου χιονιού’’ μετά από πετρελαϊκή ρύπανση και εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης»

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (Επιβλέπων)
  • Dr.Ευήνα Γοντικάκη
  • Dr.Ελευθερία Αντωνίου

Περίληψη:

Η έκρηξη της εξέδρας Deepwater Horizon (DWH) τον Απρίλιο του 2010 στον Κόλπο του Μεξικού κατέληξε στη μεγαλύτερη θαλασσία πετρελαιοκηλίδα στην ιστορία των Ην. Πολιτειών. Για την αντιμετώπιση της πετρελαιοκηλίδας χορηγήθηκαν τεράστιες ποσότητες διασκορπιστικών ουσιών στην επιφάνεια και το σημείο διαρροής στα 1500 μ βάθος. Τα διασκορπιστικά δρουν με στόχο να διεγείρουν την μικροβιακή αποικοδόμηση το αργού πετρελαίου, διασπώντας το σε σταγονίδια μικρότερου μεγέθους. Η δράση  των διασκορπιστικών στη περιοχή της πετρελαιοκηλίδας DWH έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία του ‘’θαλάσσιου χιονιού πετρελαίου’’ (MOS). Ο σχηματισμός MOS είναι αποτέλεσμα βιολογικής δραστηριότητας και ορίζεται ως συσσωματώματα βιομάζας, οργανικής ύλης και ανόργανων σωματιδίων  που «παγιδεύουν» πετρέλαιο. Υπολογίζεται οτι μέχρι και 14% του πετρελαίου απο το  DWH κατέληξε στον πυθμένα μέσω της κατακρύμνησης MOS στον πυθμένα. Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τη δυνατότητα σχηματισμού MOS στα επιφανειακά νερά της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και τους παράγοντες που πυροδοτούν την εμφάνιση συσσωματωμάτων. Παράλληλα μελετάται ο ρόλος των μικροβιακών κοινοτήτων, που αποικοδομούν αργό πετρέλαιο, στο σχηματισμό MOS. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, η προσομοίωση των συνθηκών  επιφανειακών υδάτων πραγματοποιήθηκε σε επωαστήρα υβριδισμού συνεχούς ανάδευσης σε θερμοκρασία που αντιστοιχεί στα επιφανειακά νερά. Στον επωαστήρα προσομοιώθηκαν 3 περιπτώσεις ρύπανσης του θαλασσινού νερού: 1. με αργό πετρέλαιο, 2. με αργό πετρέλαιο και διασκορπιστικό, 3. με αργό πετρέλαιο διασκορπιστικό και θρεπτικά στοιχεία, ώστε να ερευνηθεί διεξοδικά πως ο κάθε παράγοντας επηρεάζει τη μικροβιακή κοινότητα και το σχηματισμό MOS.