Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Γεωργίου Δασενάκη

«Βιοδιάσπαση μικροπλαστικών από LDPE στο θαλάσσιο περιβάλλον»

με θέμα «Βιοδιάσπαση μικροπλαστικών από LDPE στο θαλάσσιο περιβάλλον»

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 ,Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης, (Επιβλέπων)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη
  • Dr, Ευδοκία  Συρανίδου

Περίληψη:

Η πλαστική ρύπανση είναι ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα που μαστίζουν τον πλανήτη Γη, εδώ και πολλά χρόνια, αφότου το πλαστικό εισχώρησε στην καθημερινότητα της ανθρωπότητας. Την τελευταία δεκαετία η πλαστική ρύπανση έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη μεσω των κοινωνικών δικτύων, όμως είναι τρομακτικά μεγάλων διαστάσεων και βρίσκεται κυρίως στους ωκεανούς, όπου δεν ήταν εύκολα διακριτή λόγω της απεραντοσύνης που τους χαρακτηρίζουν, γι’ αυτό και υποθετικά δεν υπήρχε. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η επίδραση και η συμπεριφορά των θαλάσσιων μικροοργανισμών στα δευτερογενή μικροπλαστικά που δημιουργούνται στην θάλασσα από τον κατακερματισμό μεγαλύτερων κομματιών πλαστικού. Δημιουργήθηκαν επομένως θαλάσσιες συνθήκες, όπου τοποθετήθηκαν θαλάσσιοι μικροοργανισμοί, με μόνη πηγή άνθρακα τα μικροπλαστικά, σε κωνικές φλάσκες. Το πείραμα διήρκησε 4 μήνες. Κάθε μήνα εκτελούνταν μετρήσεις, οι οποίες συνέβαλαν στην μελέτη των επιδράσεων των μικροβιακών κοινοτήτων στα δευτερογενή μικροπλαστικά.