Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Χρυσοβαλάντου Ξανθίδου

«Θόρυβος: Ορισμός, μορφές, πηγές & μελέτη των επιπτώσεων στη ζωή των ανθρώπων»

με θέμα «Θόρυβος: Ορισμός, μορφές, πηγές & μελέτη των επιπτώσεων στη ζωή των ανθρώπων»

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Τρύφων Δάρας (Επιβλέπων)
  • Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος
  • Δρ. Εμμανουήλ Βαρουχάκης

Περίληψη:

Ήχος είναι μια κυματική ταλάντωση η οποία προκαλείται από μία πηγή εντός ενός ελαστικού μέσου. Η ταλάντωση είναι ικανή να διεγείρει το αισθητήριο της ακοής και να προκαλέσει το αντίστοιχο αίσθημα. Με τον όρο «θόρυβος» εννοούμε κάθε ακουστό ήχο που είναι δυσάρεστος και μας προκαλεί ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως: ενόχληση, δυσκολία στην εργασία,  δυσκολία στον ύπνο δυσκολία στην επικοινωνία και  σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Ο πολύ έντονος ήχος/θόρυβος όχι μόνο δεν είναι ευχάριστος για όσους δέχονται την άμεση επίδρασή του, αλλά είναι και επιβλαβής. Μπορεί δηλαδή, όταν κάποιος βρεθεί στο επίκεντρό του επί μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα, να του καταστρέψει τα ακουστικά αισθητήρια όργανά του (τύμπανα). Για ένα αρκετά μεγάλο πεδίο έντασης, ο βαθμός ενόχλησης, που προέρχεται από τον ανεπιθύμητο θόρυβο, δεν εξαρτάται τόσο από την ένταση όσο από το δέκτη του ήχου (τον ακροατή) δηλαδή από το πώς αυτός θα τον ανεχθεί εκείνη τη στιγμή, σε ποια φυσική και ψυχική κατάσταση θα βρίσκεται, και από το είδος της εργασίας που θα εκτελεί τότε.

 

Στην εργασία αυτή, δίνεται ο ορισμός και τα είδη του θορύβου, οι πηγές του θορύβου, τρόποι μέτρησης του καθώς και οι επιπτώσεις του. Στην συνέχεια, γίνεται στατιστική ανάλυση δεδομένων που προέκυψαν από τη διανομή δομημένου ερωτηματολογίου, για τις συνέεπειες του θορύβου. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και δίνονται προτάσεις για τον περιορισμό των συνεπειών του θορύβου.