Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής της κας Μελανθίας Λιαντράκη

"Επαναχρησιμοποίηση νερού και η Κοινωνική αποδοχή του»"

με θέμα Επαναχρησιμοποίηση νερού και η Κοινωνική αποδοχή του»

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Γκίκας (Επιβλέπων)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά
  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας

Περίληψη:

Η λειψυδρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Γης τα τελευταία έτη. Η διασφάλιση των υπαρχόντων αποθεμάτων νερού δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα καθώς τα αποθέματα όλο και λιγοστεύουν λόγω της υπερκατανάλωσης νερού σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές.  Η λύση στο πρόβλημα είναι η εξεύρεση νέων αποθεμάτων. Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι μία πρακτική που θα έδινε λύση στο πρόβλημα.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται τα προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού. Επίσης, διερευνώνται οι παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοχή του κοινού στην επαναχρησιμοποίηση νερού και τον τρόπο με τον οποίο αποδέχεται το κοινό την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Σημαντικότατος παράγοντας για να επιτύχει οποιοδήποτε πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης νερού, είναι να φέρει της αποδοχής της τοπικής κοινωνίας που θα το χρησιμοποιεί. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εφαρμογών της επαναχρησιμοποίησης που αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Τις περισσότερες περιπτώσεις αρνητικής διάθεσης της κοινότητας να χρησιμοποιήσει ανακτώμενο νερό συναντιούνται σε περιπτώσεις με άμεσες ή έμμεσες πόσιμες εφαρμογές και στις περιπτώσεις που αναμένει η τιμή του να είναι αισθητά χαμηλότερη από το νερό ύδρευσης. Επίσης, σημαντικό ρόλο, για την αποδοχή επαναχρησιμοποίησης νερού από το κοινό, παίζει και το επίπεδο μόρφωσης της κοινωνίας καθώς και το πόσο καλά έχει ενημερωθεί το κοινό. Άλλοι παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοχή του κοινού είναι ο φόβος της ασθένειας από παθογόνους μικροοργανισμούς, αίσθηση κινδύνου και αηδίας.

Στη συνέχεια εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις αντιδράσεων σε προγράμματα επαναχρησιμοποίησης. Και τέλος καθορίζεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πολιτείας, των αρχών και της εκπαίδευσης στην υιοθέτηση πρακτικών επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.

Σε γενικές γραμμές το κοινό αποδέχεται την επαναχρησιμοποίηση έχοντας τη σωστή αντίληψη για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αποδοχή όμως τους μειώνεται όταν πρόκειται για οικιακή χρήση ή για πόση.

Ένα εξειδικευμένο ρυθμιστικό πλαίσιο θα ήταν καθοριστικό καθώς στο μέλλον προβλέπονται πολλά έργα επαναχρησιμοποίησης νερού. Η πολιτεία θα πρέπει να προετοιμάσει τους κατοίκους για να δεχτούν την πρακτική επαναχρησιμοποίησης ως κάτι φυσικό, χωρίς να προκληθεί άγχος ή πίεση στους απλούς πολίτες.