Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Δέσποινας Μπαρούτα

"Μοντελοποίηση της γήρανσης πλαστικών υμενίων τύπου LDPE, PP και PET, μετά από έκθση σε UV ακτινοβολία"

με θέμα Μοντελοποίηση της γήρανσης πλαστικών υμενίων τύπου LDPE, PP και PET, μετά από έκθση σε UV ακτινοβολία

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, Ώρα:13:00 Αίθουσα: Κ2.Α7

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (επιβλέπων)
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Τρύφων Δάρας
  • Δρ. Ευδοκία Συρανίδου

Περίληψη:

Μεγάλο μέρος των πλαστικών απορριμμάτων παγκοσμίως καταλήγει σε παράκτιους και θαλάσσιους αποδέκτες προκαλώντας πληθώρα δυσμενών επιπτώσεων τόσο αμέσων όσο και έμμεσων. Πλαστικά προϊόντα μεσαίου μεγέθους, αποτελούν μια κατηγορία των πιο ευρέων διαδεδομένων απορριμμάτων που συναντώνται σε χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα. Ειδικότερα τα υμένια που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε προϊόντα καθημερινής χρήσεως αποτελούν μια κατηγορία μεσοπλαστικών. Κατά την παραμονή τους στο περιβάλλον, εκτίθενται σε περιβαλλονικές οξειδωτικές συνθήκες, ηλιακή ακτινοβολία, και στις θερμοκρασίες που επικρατούν. Αυτές οι συνθήκες και πρωτίστως η ηλιακή ακτινοβολία, πυροδοτούν την έναρξη της διαδικασίας της φυσικής γήρανσης. Ο μηχανισμός που πρωταγωνιστεί είναι αυτός  της φώτο-αποδόμησης που προκαλεί αλλαγές στην χημική δομή της επιφάνειας του κάθε υλικού. Αναλυτικότερα η UV ακτινοβολία εκκινεί αλυσιδωτές οξειδωτικές αντιδράσεις που δημιουργούν καινούριες χαρακτηριστικές χημικές ομάδες 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του μηχανισμού της αβιοτικής γήρανσης στο παράκτιο και στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσω των 2 πειραματικών διατάξεων που κατασκευάστηκαν για να τα προσομοιάσουν. Εντός των διατάξεων εισάχθηκαν τετραγωνικά πολυμερή υμένια τύπου LDPE, PP και PET που εκτέθηκαν σε UV ακτινοβολία μέσω λαμπτήρων. H ακτινοβόληση διήρκησε 180 ημέρες για την πειραματική διάταξη της άμμου και 90 ημέρες για του ενυδρείου. Τα υμένια ήταν απαλλαγμένα από προσθετικές ουσίες που πρόκειται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους ως προς τη UV ακτινοβολία ώστε να μελετηθούν οι αλλαγές που προκαλεί στην χημική δομή της επιφανείας τους, εφόσον έχουν διαφορετική στερεοχημική δομή. Στόχος αποτελεί η εύρεση του ρυθμού γήρανσης κάθε υλικού και η πρόταση ενός μοντέλου πρόβλεψης της, μέσω της μοντελοποίησης των δεικτών των χαρακτηριστικών ομάδων που δημιουργούνται. Η μοντελοποίηση που πραγματοποιήθηκε για το LDPE και το PP της πειραματικής διάταξης της άμμου, επιτρέπει τη σύγκριση τους ως προς τον ρυθμό γήρανσης, και δίνει την δυνατότητα εύρεσης του κατωφλιού (threshold) που αρχίζει η δράση του μηχανισμού της γήρανσης.