Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κου Νικόλαου Τσιτσιμπάκου

"Ανάλυση λειτουργίας και μελέτη ευαισθησίας συγκεντρωτικού συλλέκτη Fresnel σε συνδυασμό με θερμική αποθήκευση"

με θέμα Ανάλυση λειτουργίας και μελέτη ευαισθησίας συγκεντρωτικού συλλέκτη Fresnel σε συνδυασμό με θερμική αποθήκευση

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, Ώρα:13:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά (επιβλέπουσα)
  • Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος
  • Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης

Περίληψη:

Η παρούσα εργασία έχει στόχο την ανάλυση ευαισθησίας ενός συστήματος γραμμικών κατόπτρων Fresnel, το οποίο ανήκει στις τεχνολογίες συγκέντρωσης ηλιακής ισχύος, για τον προσδιορισμό του βαθμού επιρροής διαφόρων παραμέτρων του συστήματος στην παραγόμενη θερμική ενέργεια και στις θερμοκρασίες σε διάφορα σημεία του συστήματος. Επιπλέον, εξετάζεται η απόδοση του συστήματος σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες, ώστε να προσδιοριστεί η βιωσιμότητα του συστήματος σε διάφορα κλίματα.

Το χρησιμοποιούμενο μοντέλο έχει κατασκευαστεί στο στούντιο προσομοίωσης του λογισμικού TRNSYS (Transient Systems Simulation Tool). Το μοντέλο αυτό προσομοιώνει ολόκληρο το σύστημα LFR, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Ινστιτούτο της Κύπρου.

Για την ανάλυση ευαισθησίας, εξετάζεται η επίδραση διαφόρων τιμών της επιφάνειας του συλλέκτη, της χωρητικότητας της δεξαμενής αποθήκευσης θερμότητας, των διαστάσεων του σωλήνα μεταφοράς του ρευστού και του είδους του ρευστού μεταφοράς θερμότητας στην παραγόμενη ενέργεια και στις θερμοκρασίες.

Για την εξέταση της απόδοσης του συστήματος σε διαφορετικά κλίματα, εισήχθησαν στο μοντέλο αρχεία καιρικών δεδομένων για τα Χανιά, το Μόναχο, τη Στοκχόλμη και το Πόρτο, πόλεις οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες σύμφωνα με την κλιματική ταξινόμηση Köppen. Τα αποτελέσματα τότε συγκρίνονται με δεδομένα για τις ετήσιες ανάγκες θέρμανσης των χωρών, ώστε να προσδιοριστεί εάν η εγκατάσταση συστήματος LFR θα ήταν συμφέρουσα.