Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Ελένης Κορύλλου

"Συσσώρευση Οργανικού Υλικού στα Εδάφη της Κρήτης: Ο Ρόλος της Βλάστησης"

με θέμα Συσσώρευση Οργανικού Υλικού στα Εδάφη της Κρήτης: Ο Ρόλος της Βλάστησης

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, Ώρα:11:00 Αίθουσα: Κ2.Α13

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Παρανυχιανάκης (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης
  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης

Περίληψη:

Παγκοσμίως είναι εμφανής η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών είναι σημαντική για την επίτευξη του στόχου αυτού. Καλύτερη ποιότητα εδάφους επιφέρει και επιθυμητά αποτελέσματα στον αγροτικό τομέα. Το έδαφος όμως μπορεί να αποτελέσει και περιβαλλοντικό ρυθμιστή καθώς μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες άνθρακα. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση της βλάστησης στην ποιότητα του εδάφους. Η συγκέντρωση άνθρακα και αζώτου στο έδαφος, αλλά και ο τρόπος αποθήκευσης τους είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε την λειτουργία του ισοζυγίου του άνθρακα και του αζώτου στο έδαφος.

Η περιοχή που εξετάζεται στην παρούσα έρευνα είναι η λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη. Με στόχο την κατανόηση του εδαφικού υλικού συγκρίνονται αποτελέσματα από τις φυσικές και χημικές ιδιότητες εδαφών καλλιέργειας δέντρων ελιάς και αβοκάντο. Τα δύο αυτά δέντρα επιλέχθηκαν για τα αποκλίνοντα χαρακτηριστικά τους. Όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα που παραθέτονται αργότερα στην εργασία, τα εδάφη στα οποία καλλιεργείται αβοκάντο έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση οργανικού υλικού και αζώτου.  Επιπλέον υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα εδαφικά συσσωματώματα και το οργανικό υλικό άρα γίνεται εξέταση της δυναμικής τους.