Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κου Πέτρου Κοκολάκη

"Η επίδραση της πίεσης στην αποδοτικότητα βιολογικών και χημικών μέσων διασποράς"

με θέμα Η επίδραση της πίεσης στην αποδοτικότητα βιολογικών και χημικών μέσων διασποράς

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, Ώρα:12:00 Αίθουσα: Κ2.Α7 (Τηλεδιασκέψεων)

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (Επιβλέπων)
  • Καθηγητής Νικόλαος Πασαδάκης
  • Δρ. Ελευθερία Αντωνίου

Περίληψη:

Τα πετρελαϊκά προϊόντα παράγονται και καταναλώνονται παγκοσμίως όλο και περισσότερο ενώ αυξάνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παρά τα μέτρα πρόληψης, παραμένει ο κίνδυνος σημαντικών διαρροών πετρελαίου. Η χημική σύνθεση, οι ιδιότητες του διαφεύγοντος πετρελαίου και οι συναφείς αντιδράσεις που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες, διέπουν τη μοίρα, τη συμπεριφορά και την επίδρασή τους στα θαλάσσια περιβάλλοντα. Οι πετρελαιοκηλίδες προκαλούν μεγάλη ανησυχία λόγω της μακροπρόθεσμης σημαντικής βλάβης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται η αποτελεσματικότητα τεσσάρων διασκορπιστικών ουσιών στη διαλυτοποίηση του πετρελαίου αρχικά σε ατμοσφαιρική πίεση όπως ορίζει το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος της Αμερικής (EPA) και ακολούθως σε συνθήκες πίεσης 25, 50, 75, 100 bar, προσαρμόζοντας το πρωτόκολλο της EPA με χρήση αντιδραστήρα υψηλής πίεσης. Στόχος αυτής της διερεύνησης, είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο αποτελεσματικά δρουν οι τασιενεργές ουσίες σε περιβάλλον υποθαλάσσιας πίεσης. Με βάση τα αποτελέσματα της αποδοτικότητας των ουσιών στη διαλυτοποίηση του πετρελαίου που θα προκύψουν θα αξιολογηθούν ως προς τα πλεονεκτήματα που εμφανίζουν.