Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Παναγιώτας Αραμπατζή

"Βέλτιστος σχεδιασμός με χρήση προσομοίωσης των αντλήσεων στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων"

με θέμα Βέλτιστος σχεδιασμός με χρήση προσομοίωσης των αντλήσεων στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, Ώρα:10:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης
  • Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Μαθιουδάκης

Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη έχει στόχο την εύρεση των βέλτιστων παροχών άντλησης των γεωτρήσεων της περιοχής της Αγυιάς του νομού Χανίων.Η εργασία βασίζεται σε μοντέλο προσομοίωσης, το οποίο έχει κατασκευαστεί με χρήση του προγράμματος PTC, για την συγκεκριμένη περιοχή. Για τις ανάγκες της μελέτης ορίζονται δέκα πηγάδια παρατήρησης και τρείς επιπρόσθετες γεωτρήσεις άντλησης στο προαναφερόμενο μοντέλο.Αναζητούνται οι βέλτιστες παροχές άντλησης, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής, για τρία σενάρια διαφορετικού ελάχιστου υδραυλικού ύψους του εξεταζόμενου υδροφορέα, ένα εκ των οποίων προσομοιάζει την υπάρχουσα κατάστασή του.Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται με χρήση της μεθόδου Simplex, καθώς τα αποτελέσματα των υδραυλικών υψών των πηγαδιών παρατήρησης του μοντέλου προσομοίωσης μειώνονται μη γραμμικά σε συνάρτηση με την παροχή άντλησης. Για τον λόγο αυτόν απαιτείται η διαδοχική εφαρμογή της μεθόδου Simplex ώστε να πραγματοποιηθεί σταδιακή γραμμικοποίηση. Δημιουργείται και εκφράζεται αλγόριθμος από την σύγκλιση του οποίου τελικά προκύπτει η βέλτιστη λύση για καθένα από τα τρία εξεταζόμενα σενάρια.Τελικά συγκρίνονται τα αποτελέσματα των τριών σεναρίων με την υπάρχουσα κατάσταση του υδροφορέα της περιοχής της Αγυιάς και εξετάζεται κατά πόσο μπορεί να αυξηθεί η συνολική παροχή άντλησης χωρίς να επέλθει πτώση του υδροφορέα μεγαλύτερη από το υδραυλικό ύψος το οποίο ορίζεται σε κάθε σενάριο.