Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής της κας Μαρίας Λουφοπούλου

"Απομάκρυνση Βαρέων Μετάλλων από Επεξεργασμένα Λύματα με Τεχνητούς Υγροβιότοπους"

με θέμα Απομάκρυνση Βαρέων Μετάλλων από  Επεξεργασμένα Λύματα με Τεχνητούς  Υγροβιότοπους

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, Ώρα: 13:30 Αίθουσα: Κ2.Α7

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (Επιβλέπων)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Γκίκας

Περίληψη:

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την δυνατότητα απομάκρυνσης των βαρέων μετάλλων από τα επεξεργασμένα λύματα με την χρήση τεχνητών υγροβιότοπων.

Οι Τεχνητοί Υγροβιότοποι (CWs) αποτελούν eco-τεχνολογικά μηχανικά συστήματα, χαμηλού κόστους, που στοχεύουν στην αποτελεσματική κατεργασία των λυμάτων ή ρυπασμένων υδάτων, έχοντας ως περιοχή δράσης την ριζόσφαιρα της βλάστησης που φύεται όπου πραγματοποιούνται όλες οι φυσικές, βιολογικές και χημικές διεργασίες.

 Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να παρουσιάσει την δυνατότητα απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων στα λύματα με την μέθοδο των Τεχνητών Υγροβιότοπων και φυτεμένων με αλόφυτα, ήτοι φυτών ικανών να αναπτύσσονται σε συνθήκες υψηλής αλατότητας και επιπλέον εμφανίζοντας ανθεκτικότητα σε άλλες καταπονήσεις (πχ βαρέα μέταλλα). Για τον σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε στον Βιολογικό Σταθμό Χανίων (ΔΕΥΑΧ) τεχνητός υγροβιότοπος υπoεπιφανειακής οριζόντιας ροής με φυτά Juncus acutus L. και πραγματοποιήθηκαν πειράματα απομάκρυνσης καδμίου, νικελίου, ψευδαργύρου, χρωμίου και εξασθενούς χρωμίου από δευτερογενώς επεξεργασμένα αστικά λύματα. Δείγματα συλλέγονταν καθημερινά στην είσοδο και έξοδο του συστήματος και αναλύονταν ως προς το pH, την EC, το ORP, το DO και τις συγκεντρώσεις Cr(VI), Cr, Cd, Ni and Zn. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις COD, BOD, TSS, TDS, ολικού N και ολικού P σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια των πειραμάτων σε δείγματα εισόδου και εξόδου του ΤΥ.

Συνοπτικά, έπειτα από μια σειρά πειραμάτων τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρόκειται για μία μέθοδο πολλά υποσχόμενη που έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί περαιτέρω τα επεξεργασμένα λύματα για απομάκρυνση βαρέων μετάλλων.