Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής του κου Γεωργίου Μουστάκη

"Σύνθεση οξειδίου του γραφενίου και αναγωγή του με διάφορα αναγωγικά αντιδραστήρια"

με θέμα Σύνθεση οξειδίου του γραφενίου και αναγωγή του με διάφορα αναγωγικά  αντιδραστήρια

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, Ώρα:13:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης (Επιβλέπων)
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Γκίκας
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρασκευή οξειδίου του γραφενίου GO και αναγμένου οξειδίου του γραφενίου RGO.  Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος ήταν να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία οξείδωσης του γραφίτη και παρασκευής του οξειδίου του γραφενίου. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν διάφορες συνθέσεις οξειδίου του γραφίτη με οξείδωσή του με υπερμαγγανικό κάλλιο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο λεπτομερή έλεγχο των πειραματικών συνθηκών οξείδωσης, καθώς αυτές επηρεάζουν σημαντικά τις ιδιότητες, την μορφή ακόμη και την ποσότητα του τελικού προϊόντος.

Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν υδατικά αιωρήματα οξειδίου του γραφενίου με απολέπιση του οξειδίου του γραφίτη σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση ακτινοβολίας υπερήχων. Μετέπειτα ακολούθησε η προσθήκη διαφόρων αναγωγικών αντιδραστηρίων όπως ασκορβικό οξύ, νάτριο βόριο υδρίδιο και υδροϊώδιο στα υδατικά αιωρήματα του γραφενίου προς παρασκευή του αναγμένου οξειδίου του γραφενίου RGO.