Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Κλεάνθης Κουρτάκη

"Διερεύνηση της επίδρασης χαλαζιακής άμμου και νανοσωματιδίων σε βακτήρια"

με θέμα Διερεύνηση της επίδρασης χαλαζιακής άμμου και νανοσωματιδίων σε βακτήρια I.

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, Ώρα:14:00 Αίθουσα: Κ2. Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη

Περίληψη:

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής είναι η μείωση της ποσότητας και η υποβάθμιση της ποιότητας διαφόρων περιβαλλοντικών πόρων. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την διερεύνηση των μηχανισμών που διέπουν την τύχη και μεταφορά των ρύπων στα πορώδη μέσα. Τα βακτήρια και τα νανοσωματίδια αποτελούν δύο ρύπους διαφορετικής προέλευσης, των οποίων ο συνδυασμός έχει προσελκύσει των ενδιαφέρον διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Τα βακτήρια τα οποία εξετάζονται και μπορούν να εισέλθουν στο περιβάλλον μέσω εναπόθεσης αστικών αποβλήτων, είναι η Esherichia coli, ο Enterococcus faecalis και ο Staphylococcus aureus. Αντιστοίχως, η επίδραση των νανοσωματιδίων η οποία μελετάται, είναι αυτή του  οξειδίου του γραφενίου (GO) και του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2). Τα νανοσωματίδια αυτά απαντώνται σε διάφορες εφαρμογές μέσω των οποίων εισέρχονται στο περιβάλλον στο οποίο συνυπάρχουν και τα βακτήρια. Η επιλογή των νανοσωματιδίων αυτών προς μελέτη βασίζεται στις αντιμικροβιακές ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν. Για το λόγο αυτό, μέσω δυναμικών πειραμάτων σε συνθήκες διεξαγωγής υπαρκτών περιβαλλοντικών προβλημάτων εξετάζεται η επίδραση που ακούν τα νανοσωματίδια στα βακτήρια απουσίας και παρουσίας χαλαζιακή άμμου. Αν και από τα αποτελέσματα των πειραμάτων επιβεβαιώθηκαν οι αντιβακτηριακές ιδιότητες και των δύο νανοσωματιδίων, το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) παρουσίασε την μεγαλύτερη τοξικότητα στα βακτήρια. Όσον αφορά τον ρόλο της άμμου διαπιστώθηκε ότι η παρουσία της συνέβαλε στην αύξηση της αδρανοποίησης των βακτηρίων.