Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής κου Μάριου Δασκαλάκη

"Απόδοση Διασποράς πετρελαίου σε συνθήκες υψηλής πίεσης"

με θέμα Ηλιακή φωτοκατάλυση ως μέθοδος απολύμανσης: παρασκευή καταλυτών και έλεγχος αδρανοποίησης παθογόνων βακτηρίων

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, Ώρα:13:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Νικόλαος Πασαδάκης 
  • Δρ. Ελευθερία Αντωνίου

Περίληψη:

Στον αιώνα που διανύουμε, η ζήτηση για πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας και ως πρωτογενής πρώτη ύλη για τη χημική βιομηχανία, έχει οδηγήσει σε αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής.. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται στην κατασκευή μιας ευρείας ποικιλίας υλικών και εκτιμάται ότι ο κόσμος καταναλώνει περίπου 95 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα. Ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος της πετρελαϊκής ρύπανσης, προκύπτει από το γεγονός ότι, οι μεγάλες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες δεν είναι οι κυριότεροι καταναλωτές πετρελαίου. Συνεπώς, χρειάζεται να γίνουν μαζικές μετακινήσεις πετρελαίου από περιοχές υψηλής παραγωγής, σε περιοχές υψηλής κατανάλωσης. Αυτές οι μαζικές μετακινήσεις έχουν ως αποτέλεσμα ενίοτε, να προκαλούνται ατυχήματα στη θάλασσα με τα δεξαμενόπλοια.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επέφερε το ατύχημα του Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού, από τη διαρροή του πετρελαίου, έθεσαν ως επιτακτική ανάγκη την αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Πετρελαιοκηλίδα δημιουργείται κατά την απελευθέρωση μείγματος υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον, συχνά εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ειδικότερα, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν, να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο μπορεί ναι ενισχυθεί η βιοαποικοδόμηση σε βαθιά θάλασσα, δηλαδή υπό υψηλή πίεση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της υποβάθμισης του αργού πετρελαίου, μέσω των βιοτασιενεργών ουσιών. Τα τελευταία χρόνια, οι βιοτασιενεργές ουσίες, όπως επίσης και ο συνδυασμός τους με τη μέθοδο της βιοεξυγίανσης, χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ως βασικός τρόπος αντιμετώπισης των πετρελαιοκηλίδων. Πρόκειται για αμφίφυλα πολυμερή βιολογικής προέλευσης, τα οποία έχουν την ικανότητα να διαλυτοποιούν τους υδρόφοβους ρύπους στην υδατική φάση. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα βιολογικών τασιενεργών ουσιών με τη χρήση του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency (EPA)) της Αμερικής για την καταπολέμηση των πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο περιβάλλον και ακολούθως, αναπτύχθηκε αντίστοιχο πρωτόκολλο για συνθήκες υψηλής πίεσης, με χρήση αντιδραστήρα υψηλής πίεσης. Με βάση τα πρωτόκολλα, αξιολογήθηκαν βιοτασιενεργές ουσίες ως προς την ικανότητά τους να διαλυτοποιούν το πετρέλαιο στην υδατική φάση.