με θέμα: « Γεωστατιστική Aνάλυση δεδομένων στάθμης υδροφορέα στο Yδατικό Διαμέρισμα Κρήτης»

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:...

Περισσότερα

με θέμα: «Μελέτη της ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου σε διμεταλλικούς καταλύτες με βάση το Ru-Ni»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 12:00 Αίθουσα:...

Περισσότερα

με θέμα: « Σύζευξη τεχνολογιών τεχνητών υγροβιοτόπων και νανοφυσαλίδων αέρα για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020,...

Περισσότερα

με θέμα: «Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην υδρολογία και γεωχημεία της Κρήτης και αξιολόγηση της αβεβαιότητας των προβλέψεων»

 

Παρασκευή 21...

Περισσότερα

με θέμα: «ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ»

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 11:30 Αίθουσα: Κ2.Α11

 

Περισσότερα

με θέμα: «Φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση παρουσία οξειδωτικών αντιδραστηρίων»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 13:00...

Περισσότερα

με θέμα «Παραγωγή Τροποποιημένων με KMnO4 Βιοεξανθρακωμάτων για την Απομάκρυνση Ni(II) και Αs(V) από υδατικά διαλύματα.»

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020,...

Περισσότερα

με θέμα «ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: ...

Περισσότερα

με θέμα «Χρήση σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης για την απομάκρυνση ελαιώδους φάσης από αστικά λύματα»

 

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 12:00...

Περισσότερα

με θέμα «Μοντελοποίηση της γήρανσης πλαστικών υμενίων τύπου LDPE, PP και PET μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία σε θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον» ...

Περισσότερα