με θέμα «Μελέτη των μηχανισμών αδρανοποίησης βακτηρίων κατά την απολύμανση υδατικών δειγμάτων»

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 10:30 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Ανάλυση ευαισθησίας και ενεργειακή μοντελοποίηση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών λεπτού υμένα σε κτίριο»

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, Ώρα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή Τυμπακίου»

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 14:30 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με Θέμα «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Ανάπτυξη και παραγωγή επιφανειοδραστικών ουσιών από μικροβιακές κοινότητες της Ανατολικής Μεσογείου κατά την αποικοδόμηση υδρογονανθράκων »…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Ισοζύγια μάζας και ενέργειας του καινοτομικού συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης βιοστερεών με τη μέθοδο της αεριοποίησης»

Δευτέρα 12…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Μικροπλαστικά σε ελληνικά μαγειρικά αλάτια»

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Νi-Ir και Ni»

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 12:30…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Αδρανοποίηση δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης στο νερό με χλωρίωση και φωτοκατάλυση»

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 10:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Επίδραση της φύσης του φορέα, του μετάλλου και του μεγέθους των μεταλλικών σωματιδίων στην καταλυτική συμπεριφορά για την αντίδραση…

Διαβάστε περισσότερα