με θέμα: «Αδρανοποίηση δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης στο νερό με χλωρίωση και φωτοκατάλυση»

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 10:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Επίδραση της φύσης του φορέα, του μετάλλου και του μεγέθους των μεταλλικών σωματιδίων στην καταλυτική συμπεριφορά για την αντίδραση…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Εφαρμογή ημιπερατών φωτοβολταϊκών σε γραφεία και ανάλυση ενεργειακών αναγκών σε φωτισμό»

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα12:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Χωρική κατανομή φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλεϊδίων σε εδάφη της Ελλάδας.»

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 12:00 . Zoom link:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΣΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Πέμπτη 27 Αυγούστο 2020, Ώρα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Αριθμητική διερεύνηση της μακροχρόνιας επίδρασης της διάβρωσης στη σεισμική τρωτότητα γεφυρών οπλισμένου σκυροδέματος»

Τρίτη18 Αυγούστου…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ»

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, Ώρα: 10:30 Αίθουσα: …

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Έλεγχος αποδοτικότητας μεθόδων απολύμανσης για την αδρανοποίηση παθογόνων βακτηρίων στο νερό»

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ »

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, Ώρα: 13:00…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Προσρόφηση χαλκού σε ενεργό βιοεξανθράκωμα μετά από πυρόλυση ελαιοπυρήνα»

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:…

Διαβάστε περισσότερα