Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας του κ. Δημήτριου Ξυλά

με θέμα: «Ανάλυση λύσεων βασισμένων στη φύση σε αστικές περιοχές»

 

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/81263283739

Meeting ID: 812 6328 3739

Password: 249876

 

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας του κ. Δημήτριου  Ξυλά

με θέμα: «Ανάλυση λύσεων βασισμένων στη φύση σε αστικές περιοχές»

 

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, Ώρα: 11:00   Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/81263283739?pwd=YlRZOER3WEZLREsyNjBkSjN6WERqZz09

 Meeting ID: 812 6328 3739

Password: 249876

 

 

 Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγήτρια       Κολοκοτσά Διονυσία (επιβλέπουσα)
  • Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχάλης
  • Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος

 

 

Περίληψη:

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αστικοποίηση των πόλεων σε συνδυασμό με την έντονη υποβάθμιση του φυσικού τους πρασίνου οδήγησε αναπόφευκτα στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ανθρωπογενών λύσεων για την αύξηση των περιοχών πρασίνου. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nature-Based Solutions) φαίνεται να είναι μια βιώσιμη και καινοτόμος στρατηγική για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με άμεσο αντίκτυπο στις κοινωνικοοικονομικές και οικολογικές συνθήκες και λειτουργίες της αστικής ζωής. Μελέτες δείχνουν ότι η πόλη των Χανίων  αντιμετωπίζει προβλήματα αστικής υπερθέρμανσης. Η εξεταζόμενη περιοχή μελέτης στην περίπτωσή μας είναι o Δημοτικός Κήπος Χανίων, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και η γύρω περιοχή. Ο στόχος της τρέχουσας μελέτης είναι η αξιολόγηση του φαινομένου της ψυχρής νησίδας ( Cool Island Effect) της επιλεγμένης περιοχής και η χρήση λογισμικού ENVI-MET για την προσομοίωση και τον χαρακτηρισμό της επίδρασης των διαφορετικών λύσεων βασισμένων στην φύση (NBS) και των ψυχρών υλικών στην τοπική μείωση της θερμοκρασίας. Αξιολογείται η ικανότητα ψύξης διαφορετικών στοιχείων πράσινης υποδομής (δηλαδή, αστικών πάρκων, δρόμων, πράσινων πεζοδρομίων), καθώς και η επίδραση της κάλυψης επιλεγμένων σημείων με διαφορετικής ποικολομορφίας δέντρων και βλάστησης. Τα σενάρια που αξιολογήθηκαν περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του συμβατικού υλικού οδοστρώματος από ψυχρά υλικά και διαφορετικούς τύπους δενδροφυτεύσεων κατά μήκος των πεζοδρομίων ή  το συνδυασμό τους, την εφαρμογή ενός πράσινου θόλου σε έναν πεζόδρομο, καθώς και την εφαρμογή πρασίνου και ψυχρού υλικού ξεχωριστά σε συγκεκριμένες περιοχές.