Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα SUMMAR με τη συμμετοχή της Σχολής ΜΗΠΕΡ του Πολ. Κρήτης

Νέο ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και τίτλο Uncertainty-aware intervention design for Mediterranean aquifer recharge, SUMMAR: Sustainable Managed Mediterranean Aquifer Recharge, χρηματοδοτείται για την περίοδο 2019-2021, από το Prince Albert II of Monaco Foundation.

Το πρόγραμμα SUMMAR πραγματεύεται την καταλληλότητα εμπλουτισμού των υδροφορέων σε λεκάνες της Μεσογείου χρησιμοποιώντας μεθόδους γεωστατιστικής ανάλυσης και διαχείρισης υδατικών πόρων.

Εταίροι του προγράμματος είναι η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και το ερευνητικό ίδρυμα UNESCO-IHE Delft Institute for Water Education  (Ολλανδία), με επιστημονικούς υπεύθυνους τους,  Δρ. Βαρουχάκη Εμμανουήλ  και ο Dr. Gerald Corzo Perez, αντίστοιχα.