Συμμετοχή στην ημερίδα του ΙΚΥ στα Χανιά

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Εθνικός Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+  διοργανώνει την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα «Διεθνείς Δράσεις Erasmus+» του Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Civitel Akali Hotel, Κισσάμου 55 στα Χανιά Κρήτης (επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας).

Ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης που ενδιαφέρονται να καταθέσουν πρόταση στο πλαίσιο της δράσης «Διεθνής Κινητικότητα» στην πρόσκληση για το 2020 να παρακολουθήσουν την ημερίδα, ώστε να μπορέσουν να θέσουν συγκεκριμένες απορίες και να αναζητήσουν στοχευμένη πληροφόρηση για τη διαδικασία υποβολής πρότασης, για την αξιολόγηση των προτάσεων και τη συνολική διαχείριση της δράσης αυτής απευθείας από τα στελέχη της Εθνικής Μονάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν πριν την ημερίδα ως και την Πέμπτη 5.12.2019 τυχόν σχετικές ερωτήσεις που έχουν στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr για να τις προωθήσουμε συγκεντρωτικά στο ΙΚΥ.

Η Ομάδα Erasmus+ Πολυτεχνείου Κρήτης.

https://www.tuc.gr/index.php?id=7012

………………………………………………………………………….

Κτήριο Ε5 Γραφείο 015, Πολυτεχνειούπολη

Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου 73100 Χανιά

+0030 28210 37470, 37236, 37023 erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr