Ο Αριστείδης Κουτρούλης προσκεκλημένος συγγραφέας της IPCC AR6

Ο Αριστείδης Κουτρούλης κλήθηκε από την Διακυβερνητική Επιτροπή για το Κλίμα (IPCC) ως Contributing Author της νέας έκθεσης αξιολόγησης και ως ένας από τους δύο συγγραφείς από την Ελλάδα. Θα συνεισφέρει στο κεφάλαιο Water (WG II) και ειδικότερα στη θεματική περιοχή των επιπτώσεων στον παγκόσμιο υδρολογικό κύκλο και στα ακραία υδρολογικά γεγονότα.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για το Κλίμα (IPCC) καταρτίζει ολοκληρωμένες εκθέσεις αξιολόγησης κάθε επτά χρόνια βασιζόμενη στην τρέχουσα γνώση σχετικά με όλες τις πτυχές της κλιματικής αλλαγής. Η IPCC βρίσκεται επί του παρόντος στον έκτο κύκλο αξιολόγησης (AR6) και κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, τρεις ομάδες εργασίας με περισσότερους από 1000 ειδικούς από 90 χώρες θα εκπονήσουν ισάριθμες εκθέσεις σχετικά με την (Ι) φυσική επιστημονική βάση, (ΙΙ) τις επιπτώσεις, την ευπάθεια και προσαρμογή και (ΙΙΙ) τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η 6η Εκθεση Αξιολόγησης της IPCC θα δημοσιευθεί το 2021 βασιζόμενη σε δεκάδες χιλιάδες επιστημονικές εργασίες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση μέχρι το τέλος του 2019 και να έχουν οριστικά δημοσιευθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο 2020.