Προσκεκλημένη ομιλία «Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία: Προκλήσεις & Προοπτικές».

Πέμπτη 28/11/2019, 14:00-15:00, Αίθουσα [Κ2 Α1]

Στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητικές Διαλέξεις του ΠΜΣ της Σχολής ΜΗΠΕΡ θα δοθεί διάλεξη από την κα Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια Ενέργειας & Περιβάλλοντος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) την Πέμπτη 28/11/2019, 14:00-15:00, στην Αίθουσα [Κ2 Α1].

O τίτλος της διάλεξης είναι «Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία: Προκλήσεις & Προοπτικές».

 

Περίληψη διάλεξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Στόχος είναι η ευρωπαϊκή οικονομία να καταστεί καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική και να υιοθετηθούν άμεσα δράσεις και μέτρα για τη μείωση της χρήσης των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης. Μέσα από τη διάλεξη οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την διαφορά της γραμμικής από την κυκλική οικονομία, τις βασικές έννοιες και αρχές, τις στρατηγικές κλεισίματος του κύκλου και να συμμετέχουν σε παραδείγματα επανασχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύντομο βιογραφικό

Η κα Ανθή Χαραλάμπους είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξειδίκευση MSc στην Περιβαλλοντική Μηχανική, κάτοχος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας. Στην αρχή της καριέρας της (1997) εργάστηκε στο εξωτερικό σε περιβαλλοντικά έργα, μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, στη διαχείριση και επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων. Από το 2001 ξεκίνησε να εργάζεται στον τομέα της ενέργειας, σε σημαντικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό όπως το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Την περίοδο 2009 έως 2016 διορίσθηκε η Διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου. Από τον Οκτώβριο του 2016 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Συμμετείχε σε πληθώρα συνεδρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και έχει αρκετές δημοσιεύσεις στο ενεργητικό της.

Μόλις πρόσφατα αποφασίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) η ίδρυση της Τεχνικής Επιτροπής (ISO/TC 323) για την κυκλική οικονομία, μιας και διαφάνηκε η έντονη ανάγκη για δημιουργία προτύπων στον τομέα. Η Τυποποίηση στον τομέα της κυκλικής οικονομίας θα αφορά την ανάπτυξη απαιτήσεων, πλαισίων, καθοδήγησης και υποστηρικτικών εργαλείων που σχετίζονται με την υλοποίηση έργων κυκλικής οικονομίας.  Η κα Χαραλάμπους έχει ορισθεί εθνικός εκπρόσωπος στην εν λόγω Τεχνική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει μόνο ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα μέλος.