Η Έλια Ψυλλάκη επικεφαλής της Ομάδας Δράσης "Προετοιμασία Δειγμάτων" της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών

H Ευρωπαϊκή Ένωση Χημικών (European Chemical Society - Division of Analytical Chemistry) εξέλεξε την Έλια Ψυλλάκη, Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως επικεφαλής της Ομάδας Δράσης «Προετοιμασία Δειγμάτων» (Sample Preparation Task Force). Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι οι: Prof. Manuel Miro (University of the Balearic Island, Spain), Prof. Stig Pedersen-Bjergaard (University of Oslo, Norway), Prof. Marcela Alves Segundo (University of Porto, Portugal), Prof. Charlotta Turner (Lund University, Sweden), Assoc. Prof. Barbara Bojko (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland), Assoc. Prof. Ezel Boyaci (Middle East Technical University, Turkey), και τα διεθνή μέλη: Prof. Janusz Pawliszyn (University of Waterloo, Canada) και Prof. Gangfeng Ouyang, (Sun Yat-Sen University, China).

Σκοπός της ομάδας είναι η προώθηση της επιστήμης προετοιμασίας δειγμάτων, η διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων, η διευκόλυνση σύναψης συνεργασιών, η σύνδεση έρευνας με την καινοτομία, η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και η διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων.