Υποτροφία Αριστείας του Παγκρητίου Κληροδοτήματος 2018

Οι πέντε (5) υποτροφίες αριστείας ύψους $4.000 (ΗΠΑ) η κάθε μία, αποτελούν δωρεά του Παγκρητίου Κληροδοτήματος και απονέμονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1ου και 2ου έτους του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επιστημονική πρωτοτυπία της έρευνάς τους και την επιστημονική τους επάρκεια.  Η δικαιούχος (με το ερευνητικό της θέμα) από τη Σχολή ΜΗΠΕΡ για το 2018 ήταν η φοιτήτρια:

  • Μουργελά Ραφαήλα-Νίκολα (1ο έτος) «Κινητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα του Ni σε ρυπασμένο έδαφος με προσθήκη βιοεξανθρακωμάτων»