Βραβείο Αριστείας του Ελβετικού Κοινωφελούς Ιδρύματος Limmat 2018

Απονέμεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα "Limmat" που εδρεύει στην Ελβετία, υποτροφία ύψους 3.000€ έκαστη σε τρεις αριστούχους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική» της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους εντός των προβλεπόμενων δύο ακαδημαϊκών ετών. Οι δικαιούχοι για το έτος 2018 ήταν οι απόφοιτοι:

  1. Τρουλλάκη Αικατερίνη
  2. Γιαμαλάκη Μαρίνα
  3. Χατζησυμεών Μαρία