Κ. Συνολάκης

Διεθνής διάκριση  2014 - Sergey Soloviev Medal

 http://www.egu.eu/awards-medals/sergey-soloviev/2014/costas-e-synolakis/