Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Αναγόρευσης...

Περισσότερα

Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 στο Συνεδριακό Κέντρο ΑΝΕΚ Lines (Κεντρικά...

Περισσότερα

Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει:

  • Εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών...
Περισσότερα

Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει:

  • Εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών...
Περισσότερα

Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 στο Συνεδριακό Κέντρο ΑΝΕΚ Lines (Κεντρικά...

Περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 500η /10-6-2019 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους:

Α)...

Περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 500η /10-6-2019 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους:

Α)...

Περισσότερα

Όσοι απόφοιτοι της Σχολής έχουν παραγγείλει σε πάπυρο το δίπλωμά τους, μπορούν να τον παραλάβουν από τη Γραμματεία ή να τους αποσταλεί (κατόπιν...

Περισσότερα

Οι Κατατάξεις πτυχιούχων στη Μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, γίνονται μόνο με κατατακτήριες εξετάσεις (όχι με...

Περισσότερα