Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 στο Συνεδριακό Κέντρο ΑΝΕΚ Lines (Κεντρικά...

Περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 500η /10-6-2019 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους:

Α)...

Περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 500η /10-6-2019 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους:

Α)...

Περισσότερα

Όσοι απόφοιτοι της Σχολής έχουν παραγγείλει σε πάπυρο το δίπλωμά τους, μπορούν να τον παραλάβουν από τη Γραμματεία ή να τους αποσταλεί (κατόπιν...

Περισσότερα

Οι Κατατάξεις πτυχιούχων στη Μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, γίνονται μόνο με κατατακτήριες εξετάσεις (όχι με...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Dianomis_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι, με την 499/29-05-2019 απόφαση Συγκλήτου, εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης (που...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με...

Περισσότερα