Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ 99, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 187, Τεύχος Α', στις 5-11-2018, γίνεται ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με...

περισσότερα

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό διδακτορικών σπουδών (ΦΕΚ 2098/8-6-2018, Τεύχος Β, Άρθρο 7 του Κανονισμού), όλοι οι ΥΔ για τους οποίους δεν έχει οριστεί η...

περισσότερα

Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Εχοντας υπόψη:

  1. Το ΦΕΚ 607/23-11-2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) περί...
περισσότερα

Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Εχοντας υπόψη:

  1. Το ΦΕΚ 607/23-11-2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) περί...
περισσότερα

Οι διατάξεις του νέου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) που έγιναν δεκτοί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019...

περισσότερα

Ανακοίνωση για τους υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Ορισμός τριμελoύς Συμβουλευτική Επιτροπής

Οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) για τους οποίους...

περισσότερα

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό διδακτορικών σπουδών όλοι οι ΥΔ για τους οποίους δεν έχει οριστεί η επταμελή εξεταστική επιτροπή οφείλουν μετά τον πρώτο...

περισσότερα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018.

...

περισσότερα

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων:

Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για τους...

περισσότερα

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2018-19.pdf) του Υπουργείου Παιδείας:

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα...

περισσότερα