Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 541η /24-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Συμβασιούχους (Π.Δ. 407/80)…

Διαβάστε περισσότερα

Οι κατατακτήριες εξετάσεις δεν θα διεξαχθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο που θα καθοριστεί από το ΥΠΑΙΘ και σύμφωνα με…

Διαβάστε περισσότερα