Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 10-09-2020

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 517η /18-12-2019 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους:

Α)…

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κατατάξεις πτυχιούχων στη Μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, γίνονται μόνο με κατατακτήριες εξετάσεις (όχι με…

Διαβάστε περισσότερα