Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική": Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21