Μεταπτυχιακό μάθημα Β 208 Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στο περιβάλλον

(ΥΠ) Λαζαρίδης, Βουλγαράκης [διαδικτυακά]

Το Μεταπτυχιακό μάθημα Β 208

Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στο περιβάλλον (ΥΠ)

Λαζαρίδης,  Βουλγαράκης [διαδικτυακά]

λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του κ. Λαζαρίδη, Κοσμήτορα της Σχολής,

θα ξεκινήσει την Τετάρτη 28/10/2020