ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στη Σχολή ΜΗΠΕΡ ακαδ. έτους 2020-21

Οι κατατακτήριες εξετάσεις δεν θα διεξαχθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο που θα καθοριστεί από το ΥΠΑΙΘ και σύμφωνα με το συνημμένο ΦΕΚ.
Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία της Σχολής.