Εργασία στα Εργαστήρια της Σχολής ΜΗΠΕΡ - Μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού υπενθυμίζεται στους φοιτητές/τριες που εκπονούν τις εργασίες τους στα εργαστήρια της Σχολής ΜΗΠΕΡ ότι:

  • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική όπως και η τήρηση 2 μέτρων απόστασης από τα άλλα άτομα στον ίδιο χώρο.
  • Ο αριθμός φοιτητών/τριων ανά εργαστήριο θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός
  • Η τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής βοηθάει στο περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
  • Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή κρούσματος θα πρέπει να γίνεται άμεσα αναφορά στον/ην υπεύθυνο/νη του εργαστηρίου
  • Οι φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να ενημερώσουν τον/την υπεύθυνο/νη του εργαστήριου για να ληφθεί ειδική μέριμνα.

Η τήρηση των κανόνων και η συνεργασία μεταξύ των μελών της Σχολής μας θα βοηθήσει στην συνέχιση της διεξαγωγής των πειραμάτων κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες και πιο σημαντικά στην αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.