Εγγραφή στο εργαστήριο AUTOCAD του μαθήματος "Σχεδίαση περιβαλλοντικών συστημάτων με χρήση Η/Υ" (ΜΠ 133)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ΜΗΠΕΡ ότι πρέπει να εγγραφούν στο εργαστήριο του μαθήματος  "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΤΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ" (ΜΠ 133)" στην αντίστοιχη ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο πεδίο "Ομάδες χρηστών" του μαθήματος στο e-class. To εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη τις ώρες 18:00-21:00 σε 2 ή 3 ομάδες ανάλογα με τις εγγραφές των φαιτητών. Οι τελικές ομάδες θα ανακοινωθούν στο e-class μετά το πέρας των εγγραφών. To εργαστήριο θα διαξάγεται απομακρυσμένα με χρήση της υπηρεσίας Zoοm Meeting και πρόσβαση στις εικονικές αίθουσες του Μηχανογραφικού Κέντρου με χρήση του προγράμματος "Autocad 2020". Την Πέμπτη 15-10-2020 θα γίνει η γνωριμία με τους φοιτητές και θα δωθούν οδηγίες για τα επόμενα μαθήματα. Οποιος δεν διαθέτει ακόμα κωδικούς στο e-class μπορεί να στείλει email στο sgiannopoulou1@isc.tuc.gr για την εγγραφή του με στοιχεία : όνομα - επίθετο - αριθμός μητρώου