Πρόγραμμα Κατακτηρίων εξετάσεων Σχολής ΜΗΠΕΡ (Ακαδ. Έτος 2019-20)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 
 
  

ΣΧΟΛΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Χρόνος   Διεξαγωγής Εξετάσεων

 

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι. - Σχολών  2ετούς  κύκλου  σπουδών                                                                                                                                             

 

Τετάρτη 11/12/2019

 

Ρευστομηχανική ( 3 ώρες) 

09:00-12:00    αίθουσα  Κ2Α7 Σχολής ΜΗΠΕΡ

 

Πέμπτη 12/12/2019

 

Γενική  Χημεία   (3 ώρες)  

09:00-12:00    αίθουσα Κ2Α7 Σχολής ΜΗΠΕΡ

 

Παρασκευή 13/12/2019

 

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός  Λογισμός Ι  (3 ώρες)

09:00-12:00    αίθουσα Κ2Α7 Σχολής ΜΗΠΕΡ